Ngày đến
Open the calendar popup.
Ngày đi
Open the calendar popup.
Trang chủ»Tin tức»Tin nội bộ

Tin nội bộ

Đại hội Chi bộ khách sạn Palace nhiệm kỳ 2015 - 2017

Chiều 16/3/15, tại phòng họp Bình Minh khách sạn Palace, chi bộ khách sạn Palace đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Đến dự Đại hội, chi bộ khách sạn hân hạnh được đón tiếp sự hiện diện và chỉ đạo của đồng chí Thái Hồng Cương – Bí thư Đảng bộ OSCVN, Tổng Giám đốc công ty; bí thư chi bộ các đơn vị trực thuộc OSCVN cùng 25 Đảng viên thuộc chi bộ khách sạn Palace.

Tại Đại hội, thay mặt chi bộ khách sạn, đồng chí Võ Thị Bạch Tuyết thông qua “Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013-2015”. Báo cáo đã đánh giá, kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổng kết kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2015 của chi bộ Đảng khách sạn trên tất cả các mặt: Thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh, gắn với quốc phòng an ninh, bảo đảm an toàn trật tự xã hội; thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ khẳng định được vai trò chỉ đạo, tham mưu trên mọi mặt công tác chuyên môn và tổ chức đoàn thể, lãnh đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Chi bộ cũng đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình là phát triển sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước; Chi bộ luôn chăm lo tới quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Trong bản báo cáo, chi bộ cũng đã thẳng thắn nêu lên những khuyết điểm, hạn chế và phân tích nguyên nhân, cũng như đưa giải pháp khắc phục nhằm không ngừng nâng cao công tác tham mưu, lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ tới đạt nhiều thành công hơn.

Trong buổi đại hội, chi bộ cũng đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đặt trọng tâm vào vấn đề con người: công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch nguồn nhân sự, nguồn cán bộ lãnh đạo để khai thác tốt cơ sở vật chất đồng bộ đạt tiêu chuẩn 4 sao nhấn mạnh về nâng cao chất lượng và phong cách phục vụ.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử và kiện toàn Chi ủy chi bộ cho nhiệm kỳ mới 2015-2017 để tiếp tục chỉ đạo, tham mưu nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Đại hội.Đại hội ra mắt Chi ủy nhiệm kỳ mới